โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 12 คน
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐินันท์ โยมงาม (เป้)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 26
อีเมล์ : nattinan885@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชฎาภรณ์ นิยม (ปลาย)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 36
อีเมล์ : ratchadapornniyom1011@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมโณ ปิดหลก (บอส)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 37
อีเมล์ : UuwuU0000@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ งามงอน (ภูมิ)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 37
อีเมล์ : apiwatngamngon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชัย รินแก้ว (ชัย)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 13
อีเมล์ : Chairk18@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐกานต์ไวสติ (หนิง)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 36
อีเมล์ : nnung7023@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พชรพล มูลรอด (แบงค์)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 37
อีเมล์ : bubank46@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ไตรภพ อินต๊ะ (ภพ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 18
อีเมล์ : thnwrx@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุสรณ์ กันทะวงค์ (นุ๊)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 15
อีเมล์ : Anusornkantawong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริภัทร์ กันไว (อิ๋ง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 37
อีเมล์ : Phuriphat9072@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิริพร ครองชีพ (มุ้ย)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 17
อีเมล์ : muy.siriporn.was@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ยศภาคภูมิ ไชยยย (แซ้งค์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 28
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม