โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
11 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 รับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
31 ต.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66 วันเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565