โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา และนายโสตถิพงศ์ รัตนา หัวหน้างานแนะแนว ได้ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,15:06   อ่าน 75 ครั้ง