โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาโครงการหนองหล่มศึกษา
23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาโครงการหนองหล่มศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ หนองหล่มศึกษา เรื่องประวัติหนองหล่ม เจ้าแม่เกี๋ยงคำ เจ้าพ่อแสนสุกร เจ้าพ่อแคว่น และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาการให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งมีนายรวิณ พิบูลสุรการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นางสาวสุรางคนา จันทราภิรมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,15:12   อ่าน 40 ครั้ง