โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม "นักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ : Robotic Camp"
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้นำนักเรียน จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม "นักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ : Robotic Camp" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ โดยมี นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกอบจ. ลำปางเป็นประธานเปิดงาน และมีนางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,20:32   อ่าน 20 ครั้ง