โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
26 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร นำตัวแทนคณะครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยชมรมครูจังหวัดลำปางร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพครูทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและพบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพครูสร้างสายสัมพันธ์สามัคคีรวมพลังเป็นหนึ่ง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,20:38   อ่าน 46 ครั้ง