โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำนักเรียนโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียน จำนวน 10 คน อบรมแกนนำนักเรียนโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและส่งต่อในรพ.สต. ตามแนวทางคลินิกมิตรวัยรุ่นหรือศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และพัฒนาวัยรุ่นให้เป็นแกนนำในการดูแลวัยรุ่นในชุมชนเฝ้าระวังดูแลวัยรุ่นให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลด้านสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และร่วมส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสุขภาพจิตที่ดีให้กับวัยรุ่น จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปางร่วมกับโรงพยาบาล โดยมีนายกัมพล ธิติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลยางวิทยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลยางวิทยา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,20:40   อ่าน 20 ครั้ง