โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
3 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยผลการลงคะแนนเสียงทำให้ พรรคเพื่อเธอ เบอร์ 1 ชนะการเลือกตั้งและจะดำเนินกิจกรรมการภายใต้งานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2566 ต่อไป
 
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,20:42   อ่าน 51 ครั้ง