โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
งานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2565
9 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิชัย คลาดแคล้ว ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทกับนักเรียนที่จบการศึกษา นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา มอบเกียรติบัตร “คนดีศรีกิ่วลม” ให้กับ นายณัฐกานต์ อินตานันท์ และนางสาวสุฑามาศ ตาเสนะ นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่สภานักเรียน และมีตัวแทนนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 กล่าวความรู้สึก และมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,20:45   อ่าน 151 ครั้ง