โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญพิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีชัยมงคล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและฉลองพระธาตุเจดีย์ศรีชัยมงคล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566  นายเสกสรรค์  แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  นายหัสรินทร์  ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญพิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีชัยมงคล  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและฉลองพระธาตุเจดีย์ศรีชัยมงคล โดยมี  ดร.วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์  เป็นประธานในพิธี  ณ วัดชัยมงคล 2 ตำบลนิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,18:27   อ่าน 22 ครั้ง