โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 จัดการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,18:35   อ่าน 23 ครั้ง