โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมทำกิจกรรมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนกิ่วลมวิทยา และกิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ  ณ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,18:38   อ่าน 18 ครั้ง