โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา และนายหัสรินทร์ ดอนดี   รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2566  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์   โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,18:42   อ่าน 23 ครั้ง