โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยาได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยาได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน ให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,18:50   อ่าน 24 ครั้ง