โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเธวิญ เย็นใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มกราคม 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายผจญ ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ตุลาคม 2557 - 12 มกราคม 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวสุธา กำลังเก่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2549 - 9 ตุลาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรือง ถาคำฟู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฏา มีทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายทั่น ตากัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มีนาคม 2539 - 4 มกราคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต พิบูลสุรการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ตุลาคม 2534 - 14 มีนาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม กลิ่นกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2523 - 13 ตุลาคม 2534