โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จึงขอให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
 
 

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,11:57   อ่าน 114 ครั้ง