โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
จดหมายข่าว
4 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,06:40   อ่าน 32 ครั้ง