โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
จดหมายข่าว
วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,09:49   อ่าน 21 ครั้ง