โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
จดหมายข่าว
วันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดย นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,09:52   อ่าน 21 ครั้ง