โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
จดหมายข่าว
19 มีนาคม 2566 ลูก กล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน ROBOT CONTEST ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19 มีนาคม 2566 ลูก กล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน ROBOT CONTEST ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้นำวงโยธวาทิตของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำขบวนนักกีฬา ในงานกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดย นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
9 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2565
4 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำนักเรียนโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ลูก กล. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 16 และ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา แนะแนวศึกษาต่อ
18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดและรับชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11
15 กุมภาพันธ์ 2566 ลูก กล. เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านราชมงคลลำปาง ปีการศึกษา 2566”
9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้เข้าร่วม วันเกียรติยศ ชมรม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565
6 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 15 ปี ประเภททีมชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
18 มกราคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ยินดีต้อนรับคุณครูกรรณิการ์ กาจารี สู่รั้วฟ้า-ขาว
16 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67
6-7 มกราคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ ส่งความสุข ส่งรอยยิ้มให้แก่กัน"
23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน
22 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2
9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูสุนิสา สุพันธ์ สู่รั้วฟ้า-ขาว
6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ทัศนศึกษานอกสถานที่
3 ธันวาคม 2565 ลูก กล. เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำราชมงคลลำปาง ครั้งที่ 11 งานเกษตรแฟร์ลำปาง
24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในคล้ายสวรรคตสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565
13 พฤศจิกายน 2565 จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565